top of page
  • Writer's pictureThuanLoiBP

Cháy Silo: “Phòng cháy chữa cháy và các biện pháp chuẩn bị”

Giới thiệu

Hỏa hoạn tại các địa điểm silo là trường hợp hiếm gặp đối với hầu hết các đội cứu hỏa và cứu hộ, khác với các kiểu cháy thông thường theo nhiều cách. Trong nhiều trường hợp, các đám cháy là do sự tự làm nóng vật liệu được lưu trữ do các quá trình oxy hóa khác nhau và hoạt động sinh học có thể gây ra nhiệt phân, đó là một đám cháy âm ỉ trong môi trường hạn chế oxy. Một đám cháy thường xảy ra sâu bên trong vật liệu và do đó rất khó phát hiện và, trong những trường hợp như vậy, đo nồng độ khí nhất định (như CO và CO2) kết hợp với theo dõi nhiệt độ thường là cơ hội duy nhất để xác định xem có vấn đề gì nghiêm trọng hay không xảy ra. Sử dụng phương pháp này để phát hiện sớm là một thành phần rất quan trọng trong công tác phòng ngừa mà người sở hữu silo chịu trách nhiệm và bằng cách nghiên cứu các xu hướng trong các phép đo, có thể đạt được một dấu hiệu sớm của các điều kiện bất thường thường.


Kết quả của việc chữa cháy tương đối thấp là do các đội cứu hỏa có ít kinh nghiệm trong việc xử lý các hoạt động đó và không có đủ thiết bị chữa cháy phù hợp. Sự phát triển của đám cháy và quá trình ứng phó khẩn cấp khác biệt đáng kể so với việc chữa cháy thông thường. Để ứng phó khẩn cấp an toàn và hiệu quả nhất có thể, điều quan trọng là phải xem xét các điều kiện cụ thể của các vụ cháy silo.


Thông qua những nỗ lực tập trung trong những năm gần đây, kiến thức quan trọng đã đạt được trong khu vực thông qua một số dự án nghiên cứu được thực hiện bởi Sở công nghệ chữa cháy Silo tại Viện nghiên cứu kỹ thuật SP Thụy Điển và được hỗ trợ bởi Brandforsk (Ban nghiên cứu hỏa hoạn Thụy Điển), CECOST (Trung tâm khoa học và công nghệ đốt cháy), MSB (Cơ quan quản lý dân sự Thụy Điển), cũng như một số bên liên quan trong ngành. Sử dụng kiến thức này, một số đội cứu hỏa và cứu hộ đã được hỗ trợ trong các silo thực tế, cung cấp thêm kinh nghiệm quý giá và một phần kết quả nghiên cứu. Kiến thức đối chiếu làm cơ sở cho những khuyến nghị này.

Phương pháp cơ bản được khuyến nghị để dập tắt đám cháy silo là sự kết hợp giữa việc trộn silo với khí nitơ từ đáy silo và xả silo sau đó trong khi theo dõi và dập tắt vật liệu nóng.


Tuy nhiên, cần lưu ý rằng kinh nghiệm từ các thử nghiệm và các đám cháy thực sự chỉ giới hạn ở các silo có đường kính lên tới khoảng 10m và vật liệu khối có độ xốp tương đối cao (chủ yếu là viên nén gỗ). Hỏa hoạn trong các silo có đường kính lớn hơn có thể gây ra hiệu ứng quy mô một cách tự nhiên, về mặt đánh lửa và phát triển lửa, cũng như phản ứng chữa cháy tương ứng, không thể dự đoán được. Các vật liệu khối khác cũng có thể có các đặc điểm khác với kiến thức hiện tại (độ xốp, tính thấm, v.v.) có thể dẫn đến gia tăng sự khác biệt trong việc phân phối khí.

Trái ngược với các đám cháy của một tòa nhà, các vụ cháy silo đặt ra các phương án phản ứng rất hạn chế vì việc tiếp cận với đỉnh silo và đáy thường rất hạn chế. Trong trường hợp hỏa hoạn trong các silo đứng, chẳng hạn như các kho chứa nhiên liệu sinh học, đường kính silo thường nằm trong khoảng 20 - 30 m, điều này sẽ gây ra các vấn đề thực tế nghiêm trọng cho dịch vụ cứu hỏa và cứu hộ nếu các biện pháp chuẩn bị cho hoạt động chữa cháy không được thực hiện. Kịch bản hỏa hoạn phổ biến nhất là sự nhiệt phân sâu bên trong vật liệu được lưu trữ trong silo, điều này khiến cho việc xác định vị trí trung tâm của đám cháy rất khó khăn. Nhiệt phân cũng tạo ra nồng độ cao các loại khí độc và có thể gây ra mức độ nguy hiểm cao cho nhân viên nhà máy và dịch vụ cứu hỏa & cứu hộ. Việc mở silo để cải thiện khả năng tiếp cận dẫn đến sự phát triển đám cháy thậm chí còn tồi tệ hơn với nguy cơ nổ khí gas cao, đám cháy nhanh chóng trong nhà máy sẽ dẫn đến thiệt hại lớn.


Chủ sở hữu silo thường có kiến thức hạn chế về các rủi ro hỏa hoạn liên quan đến việc lưu trữ trong silo. Rủi ro phụ thuộc rất lớn vào loại vật liệu được lưu trữ và nếu hoạt động trải qua thay đổi, rủi ro mới có thể phát sinh. Do đó, kinh nghiệm và thói quen trước đây có thể không phải lúc nào cũng áp dụng và phải được xem xét. Việc tăng cường sử dụng và lưu trữ các loại nhiên liệu sinh học khác nhau ở cả các vị trí silo hiện tại và vị trí mới là một ví dụ về những thay đổi gây ra rủi ro mới phải được tính đến.


Tài liệu này được thiết kế để sử dụng cả trong các phản ứng khẩn cấp liên quan trực tiếp đến đám cháy và cả các biện pháp phòng ngừa. Do đó, nhóm mục tiêu bao gồm dịch vụ cứu hỏa & cứu hộ, chủ sở hữu silo và tư vấn an toàn phòng cháy chữa cháy. Mục đích là cung cấp hiểu biết cơ bản về các cách khác nhau mà đám cháy có thể được dự kiến sẽ phát triển trong silo và các rủi ro an toàn cần được xem xét, để cung cấp thông tin về các phương pháp chữa cháy phù hợp tùy thuộc vào loại lửa và để chứng minh các biện pháp phòng ngừa có thể được thực hiện để tránh hoặc giảm thiểu hậu quả của hỏa hoạn.

Tài liệu này bao gồm các thông tin cơ bản nhất. Thông tin bổ sung, chẳng hạn như các bài báo và báo cáo được thu thập từ các dự án nghiên cứu đã hoàn thành liên quan đến rủi ro hỏa hoạn và kinh nghiệm hỏa hoạn từ các vụ tai nạn, v.v., sẽ được công bố trên trang web của MSB.


Công tác phòng ngừa rõ ràng là rất quan trọng để tránh các vụ nổ và hỏa hoạn và giảm hậu quả của những sự cố đó càng nhiều càng tốt. Theo quy định của Cơ quan quản lý môi trường làm việc Thụy Điển, công việc trong môi trường rủi ro cháy nổ, (AFS 2003: 3, §7), chủ sở hữu các địa điểm có trách nhiệm thực hiện đánh giá rủi ro để làm cơ sở cho việc thiết lập các loại phòng ngừa khác nhau các biện pháp an toàn. Quy định này đòi hỏi phải có một bản đánh giá rủi ro được lập thành tài liệu và trong số những thứ khác bao gồm các chất dập tắt thích hợp và các chiến thuật dập tắt trong trường hợp hỏa hoạn để ngăn chặn vụ nổ.


Vì mỗi nhà máy và mỗi đám cháy là duy nhất, kế hoạch ứng phó khẩn cấp cụ thể phải được thực hiện. Vì lý do này, kế hoạch ứng phó khẩn cấp phải luôn được thực hiện chung giữa chủ sở hữu silo hiện tại và đội dịch vụ cứu hỏa & cứu hộ có liên quan. Điều này có thể dẫn đến phải thực hiện một số chế phẩm nhất định, chẳng hạn như chuẩn bị bơm khí trơ để có thể thực hiện phản ứng khẩn cấp nhanh chóng, an toàn và hiệu quả. Một điều kiện quan trọng liên quan đến vấn đề này là khí phải được đưa vào silo ở dạng khí và điều này đòi hỏi phải có một đơn vị hóa hơi và một bể chứa khí, thiết bị để điều chỉnh áp suất và ống, vòi, v.v. Cân bằng giữa chi phí/lợi ích, hy vọng là tất cả các bên liên quan (nhà khai thác silo, nhà sản xuất viên nén, nhà máy nhiệt) cùng nhau đầu tư vào một hoặc nhiều đơn vị di động có chứa thiết bị đặc biệt này để có thể nhanh chóng được triển khai đến một địa điểm silo trong trường hợp hỏa hoạn . Xem chương 8.

Chương 1

Tóm tắt các biện pháp trong trường hợp cháy silo

Đây là một bản tóm tắt chung về các quyết định phải được đưa ra và các biện pháp phải được thực hiện nếu nghi ngờ hoặc xác nhận xảy ra hỏa hoạn; Điều này là để tạo điều kiện cho các phản ứng khẩn cấp của dịch vụ cứu hỏa và cứu hộ. Bất kỳ kế hoạch ứng phó khẩn cấp sẵn có nào cũng nên được xem xét.


Xác định loại silo và kịch bản của đám lửa:

Đây có phải là một đám cháy âm ỉ hay một đám cháy bề mặt? Có xác định được một đám cháy âm hay không, ví dụ, do lớp khói dày đặc, phát hiện ra do vật liệu cháy âm ỉ trong quá trình xả vật liệu, v.v.? Đây có phải là một đám cháy âm ỉ nghi ngờ do được phát hiện bởi mùi khét, sự gia tăng nhiệt độ trong silo, tăng nồng độ carbon monoxide, ngưng tụ nặng trong không gian silo, vv? Một đám cháy âm ỉ thường xảy ra sâu trong vật liệu và từ từ lan xuống dưới, trong khi sự nhiệt phân/khí khói và hơi ẩm từ từ lan lên trên và có thể mất nhiều ngày để có dấu hiệu rõ ràng của lửa. Những loại vật liệu trong silo là gì và mức độ đầy trong silo? Xem thêm trong chương 5 và 6.


Thực hiện đánh giá rủi ro ban đầu và thiết lập các quy tắc tiếp cận

Xin lưu ý rằng đám cháy âm ỉ nghi ngờ hoặc được xác nhận có thể gây ra nồng độ carbon monoxide cao tại đó. Nồng độ nguy hiểm thậm chí có thể có mặt trong khu vực nhân sự, phòng điều khiển, v.v. Các dụng cụ đo thể hiện cả mức độ carbon monoxide (CO) và oxy (O2) nên được sử dụng để liên tục đánh giá khu vực rủi ro. Dụng cụ đo phải được hiệu chuẩn thường xuyên. Khi nghi ngờ, sử dụng thiết bị bảo vệ đầy đủ. Xem thêm trong chương 3.

Xem xét nguy cơ nổ khí / bụi

Nếu có thể, đo nồng độ CO và O2 trong khoảng trống silo. Nếu nồng độ CO tăng đáng kể > 2 - 5% và xác định nồng độ oxy cao hơn 5%, có nguy cơ khí có thể bị dễ cháy, dẫn đến khả năng nổ khí. Nếu vậy, con người không nên ở trên đỉnh silo trừ khi thực sự cần thiết. Mở rộng khu vực rủi ro ở mặt đất trong trường hợp xảy ra vụ nổ. Xem thêm trong chương 3.

Đóng silo để giảm thiểu sự xâm nhập của không khí

Đóng các khoảng trống, đóng kín các lỗ trên silo và tắt hệ thống thông gió, đóng giảm chấn/kết nối, v.v., để hạn chế khả năng cho sự xâm nhập của không khí. Tuy nhiên, phải có một lỗ nhỏ ở phía trên của silo để giải phóng khí đốt và hạn chế không khí đi vào silo. Một nắp cao su phía trên ở dạng mở hoạt động tốt như một van kiểm soát. Xem thêm trong chương 2.


Yêu cầu thiết bị nitơ

Yêu cầu thiết bị hóa hơi, bể đông lạnh và bồn chở nitơ lỏng (N2) càng sớm càng tốt. Thiết bị bay hơi là cần thiết vì khí phải được bơm ở dạng khí. Lưu ý rằng thiết bị đòi hỏi diện tích mặt đất tương đối lớn và nó nên được đặt bên ngoài khu vực rủi ro. Hãy chắc chắn rằng các vòi cần thiết không chặn lưu lượng cần thiết trong khu vực. Có thể trích xuất một lượng khí giới hạn trực tiếp từ bồn chứa trong giai đoạn đầu. Xem thêm trong chương 2.


Bơm nitơ gần đáy silo

Bơm khí nitơ (N2) gần đáy silo là phương pháp chữa cháy an toàn và hiệu quả nhất trong hầu hết các trường hợp. Tốc độ phun khí nitơ dựa trên diện tích mặt cắt silo và phải đạt ít nhất 5kg/m2 mỗi giờ, cho tốc độ nạp khí thẳng đứng trung bình khoảng 8 m/h (dựa trên độ xốp 50% vật liệu khối). Tổng lượng khí cần thiết phải được ước tính dựa trên tổng khối lượng silo (silo rỗng) và tổng nhu cầu khí ước tính khoảng 5 - 15 kg/m3. Nếu cần, khoan lỗ ở dưới cùng của silo và tạo ra các lỗ để nạp khí. Xem thêm trong chương 2.


Yêu cầu thiết bị đo khí

Nếu có thể, thiết bị trưng dụng để đo nồng độ CO và O2 trong khoảng trống silo trong quá trình vận hành nạp và xả. Hãy quan sát dụng cụ đo CO phải có khả năng đo nồng độ cực cao, ít nhất là 10% CO, để cung cấp thông tin liên quan. Vì lý do an toàn, các dụng cụ nên được đặt một khoảng cách an toàn với silo, cần một vòi bơm đủ mạnh.Xem thêm trong chương 2.

27 views0 comments

Comments


bottom of page